ĐIỂU KHOẢN SỬ DỤNG

LƯU Ý: VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB.
  • 1. CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này ( " www.pspbpo.com " ) bạn được coi là đã chấp nhận Điều khoản Sử dụng đối với trang web này. Những thuật ngữ “của chúng tôi”,”chúng tôi”,”công ty chúng tôi”trong tài liệu này nhắc đến, hoặc các thuật ngữ tương tự đều hàm ý là Pacific Sea BPO Services Inc.; những thuật ngữ nhắc đến " bạn " , " của bạn " và các thuật ngữ tương tự đều hàm ý là người ( tự nhiên hoặc theo hình thức khác ) đang truy cập trang web này.

  • 2. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG Pacific Sea BPO Services, Inc.("PSP") cho phép bạn xem và tải về các thông tin trên trang web này nhằm sử dụng cho mục đích cá nhân và không manh tính thương mại, tất cả bản quyền và các thông tin thuộc quyền sở hữu khác có trong tài liệu gốc hoặc bất kỳ bản sao nào đều được giữ lại. Không có nội dung nào trong trang web này sẽ được hiểu như là chống đối, hàm ý hoặc nói cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào đối với bất kỳ bản quyền, bằng sáng chế,thương hiệu, sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của PSP hay bất kỳ bên thứ ba nào. Trang web này và nội dung của nó, bao gồm, nhưng không giới hạn, văn bản trang web, logo, hình ảnh đồ hoạ, hình ảnh, âm thanh, video, mã html không được sao chép, sao chép, tái chế hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức hoặc cách nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của PSP.

  • 3. KHÔNG ĐỀ NGHỊ. Nội dung của trang web này, theo bất kỳ phương diện nào, không hình thành đề nghị bán hoặc gạ gẫm mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của Công ty hoặc theo hình thức khác. Thông tin tìm thấy trên trang này được cung cấp miễn phí và chỉ cho mục đích thông tin và không tạo ra mối quan hệ kinh doanh hoặc dịch vụ chuyên nghiệp giữa bạn và PSP. Liên kết trên trang này có thể dẫn đến các dịch vụ hoặc trang web không được điều hành bởi hoặc liên kết với PSP. PSP không bảo đảm hoặc đại diện cho các liên kết hoặc trang web khác có thể được tìm thấy ở đây. Liên kết đến trang web hoặc dịch vụ khác không phải là sự chuyển nhượng của trang web hoặc dịch vụ đó. Bạn sử dụng bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên trang này, hoặc bất kỳ trang web hoặc dịch vụ liên kết với trang web này, là rủi ro của riêng bạn.

  • 4. LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA. Công ty cung cấp các liên kết của những trang web khác chỉ vì tiện cho khách hàng. Nếu sử dụng những liên kết này, bạn sẽ rời trang web và các Điều khoản Sử dụng sẽ được áp dụng theo quy định của những trang web đó. Một số liên kết đến các trang web khác, ngay cả khi được công ty chúng tôi điều hành, cũng có thể chứa nội dung không phù hợp với tất cả mọi người. Khi đi theo mỗi liên kết trên trang web này bạn phải đọc kỹ và chấp nhận Điều khoản Sử dụng của trang web bạn đang truy cập. Công ty chúng tôi chưa xem xét các trang web của bên thứ ba được liên kết ở đây, đồng thời không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trang web nào hoặc nội dung của chúng. Chúng tôi không chấp nhận những tuyên bố được đưa ra trong trang web của bên thứ ba.

  • 5. TỪ CHỐI NỘI DUNG Công ty chúng tôi sẽ cố gắng đưa thông tin chính xác, đầy đủ và hiện thời (kể từ ngày được đăng) vào trang web này; tuy nhiên, công ty chúng tôi không đảm bảo nội dung trong trang web này là chính xác, đầy đủ, hiện thời hoặc không có lỗi kỹ thuật hoặc lỗi in ấn. Ngoài ra, tính từ ngày được cung cấp, thông tin đó thường có thể không còn chính xác. Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm cập nhật thông tin. Bạn có trách nhiệm xác minh mọi thông tin trước khi tin tưởng thông tin đó. Công ty chúng tôi có quyền sửa đổi và cập nhật thông tin chứa trong trang web này mà không cần thông báo trước. Một số sản phẩm hoặc dịch vụ phải tuân theo hạn chế theo luật định hoặc hạn chế khác và không sẵn có trên tất cả các thị trường.

  • 6. ĐỊA ĐIỂM PSP hoạt động và duy trì trang web này từ thành phố Makati, Philippines và bạn đồng ý rằng các điều khoản về các điều khoản sử dụng và bất kỳ hành động pháp lý hoặc thủ tục tố tụng liên quan và việc bạn sử dụng trang này sẽ tuân theo luật pháp của Philippines mà không có sự lựa chọn các quy tắc pháp luật. Bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc thủ tục tố tụng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng trang này sẽ được đưa ra tại các tòa án có thẩm quyền tại Thành phố Makati, Philippines, bất kể bạn ở đâu trên thế giới hoặc bạn truy cập trang web từ nơi nào trên thế giới.

  • 7. Trách nhiệm Người dùng Truy cập và sử dụng trang web, nội dung có trong trang web là sự mạo hiểm riêng của người dùng. Pacific Sea Invests SA hoặc bất kỳ bên nào liên quan đến việc tạo dựng, sản xuất hoặc phân phối trang web này sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, gián tiếp hoặc mang tính trừng phạt hoặc bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc truy cập, sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng trang web này hoặc bất kỳ trang web nào khác được siêu liên kết của bạn hoặc bất kỳ sai sót hoặc bỏ sót nào trong nội dung của trang web.

  • 8. LƯU Ý VỀ BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU. Tất cả nội dung của trang web này, trừ khi có ghi chú khác, là Bản quyền © Pacific Sea BPO Services, Inc., . Tất cả các quyền được bảo lưu.