นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราบ่งบอกได้เพียงเฉพาะไอพีแอดเดรส หรือชื่อโดเมนของผู้เข้าชมแต่ละรายของเว็บเพจนี้เท่านั้น, ไม่สามารถบันทึกอีเมล์แอดเดรสของผู้ใช้งานได้

ที่อยู่อีเมลและข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลอื่น ๆ จะได้รับจากผู้ใช้เว็บไซต์นี้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้ลงชื่อเข้าใช้ติดต่อกับเราทางอีเมล์หรือวิธีการอื่น ๆ นอกไปจากนี้เรายังรวบรวมข้อมูลและข้อมูลทางสถิติในเว็บไซต์ของเราเช่น หน้าใดที่ผู้เข้าชมเข้าถึงหรือเยี่ยมชมและข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ความร่วมมือเช่นข้อมูลการสำรวจและ / หรือการลงทะเบียนไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์,ที่อยู่อีเมล, หมายเลขประจำตัว,และเอกสารประจำตัว นโยบายนี้ไม่ใช้กับการปฏิบัติของบริษัท ซึ่งเราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ควบคุมสั่งการกับบุคคลที่เราไม่ได้จ้างหรือได้จัดการ

การยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เมื่อเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงในการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราทันที

การเก็บและใช้ข้อมูล

เราอาจรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จากคุณเมื่อคุณส่งแบบฟอร์มลงในเว็บไซต์อีเมลของเราหรือเขียนจดหมายถึงเราเพื่อขอข้อมูลหรือบริการหรือการสนับสนุนลูกค้า เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวคุณได้โดยปราศจากความยินยอมจากคุณ ยกเว้นเฉพาะเมื่อคุณสมัครใจให้ความร่วมมือให้ข้อมูลติดต่อเราหรือส่งแบบฟอร์มเท่านั้น เราใช้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อตอบสนองคำขอของคุณในด้านข้อมูลหรือเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่คุณ

การแชร์และการเปิดเผยข้อมูล

เราจะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวคุณได้ให้ทุกคน เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณให้กับบริษัทอื่นหรือบุคคลอื่นเฉพาะเมื่อ:

  1. 1. เราได้รับความยินยอมจากคุณในการแบ่งปันข้อมูล หรือ
  2. 2. เราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลของคุณเพื่อตอบสนองบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ หรือ
  3. 3. เราจำเป็นต้องส่งข้อมูลให้กับ บริษัทที่ทำงานแทนบริษัทของเราเพื่อจัดหาบริการที่คุณร้องขอ (เว้นแต่เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อเรารวบรวมข้อมูลดังกล่าว) บริษัทเหล่านี้จะไม่มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราแบ่งบันให้
  4. 4. เราต้องตอบสนองต่อคำสั่งศาลคำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย หรือ
  5. 5. เราพบว่าการกระทำของคุณบนเว็บไซต์ของเราละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการหรือหลักเกณฑ์การใช้งานสำหรับบริการบางอย่างของเรา

เพื่อที่จะให้ข้อมูลหรือบริการที่คุณร้องขอจากเรา เราอาจโอนย้ายหรือจัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวคุณได้ บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือสำนักงานที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือเขตอำนาจศาลและอาจได้รับการจัดการและดำเนินการโดยภายในบริษัทตามที่เราต้องการ และคุณถือว่าได้รับความยินยอมเช่นเดียวกัน

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องระบุข้อมุลส่วนตัวของคุณที่เราถือครองไว้ หรือต้องการให้มีการปรับปรุงหรือลบข้อมูลนั้นโปรดส่งอีเมลไปที่ info@pspbpo.com หรือเขียนอีเมล์ถึงเราตามที่อยู่ที่ระบุในส่วนติดต่อเราในเว็บไซต์นี้ .